Ελληνική Μετεωρολογική Εταιρεία- Hellenic Meteorological Society


Μετάβαση στο περιεχόμενο

general meeting

Events-meetings > 2012

Εκλογο-απολογιστική συνέλευση

Την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου στην αίθουσα του Εργαστηρίου Κλιματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών πραγματοποιήθηκε η τακτική γενική συνέλευση που ήταν και εκλογο-απολογιστική.


Έγινε απολογισμός του απερχόμενου ΔΣ. Ο πρόεδρος της ΕΜΤΕ παρουσίασε τις πρόσφατες δράσεις της ΕΜΤΕ (ενημέρωση για το συνέδριο της Αθήνας, τόμος για τον καθ. Φλόκα, συμμετοχή στη συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Μετεωρολογικής Εταιρείας (EMS), φάκελος-αίτηση της ΕΜΤΕ για να γίνει ένα επόμενο ευρωπαϊκό συνέδριο της EMS στην Αθήνα, σχεδιασμός μελλοντικών εκδηλώσεων της ΕΜΤΕ).

Μετά τη συνέλευση ακολούθησαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου ΔΣ καθώς και εξελεγκτικής Επιτροπής


Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού