Ελληνική Μετεωρολογική Εταιρεία- Hellenic Meteorological Society


Μετάβαση στο περιεχόμενο

general meeting May

Events-meetings > 2012

Γενική συνέλευση Μαΐου

Στις 30 Μαΐου έγινε η τακτική γενική συνέλευση της ΕΜΤΕ. Μετά την αποδοχή της εγγραφής νέων μελών από τη Γεν. Συνέλευση ο πρόεδρος της ΕΜΤΕ περιέγραψε τις πρόσφατες δραστηριότητες της ΕΜΤΕ καθώς και τα σχέδια που υπάρχουν για το άμεσο μέλλον. Η γενική συνέλευση έκλεισε με την απόφαση
το επόμενο COMECAP2014 να διεξαχθεί στα Χανιά (2014). Στη συνέλευση συμμετείχαν πολλά μέλη της ΕΜΤΕ και ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση.Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού