Ελληνική Μετεωρολογική Εταιρεία- Hellenic Meteorological Society


Μετάβαση στο περιεχόμενο

previous COMECAP

Conferences-Comecap

2010
Η Ελληνική Μετεωρολογική Εταιρεία και τo εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας του Πανεπιστημίου Πατρών διοργάνωσαν στην Πάτρα το Μάιο του 2010 το 10ο Διεθνές Συνέδριο Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας

COMECAP201
0

Τα πρακτικά σου συνεδρίου θα τα βρείτε στη ιστοσελίδα του συνεδρίου ή εδώ

Σύντομα σε αυτό το τμήμα της ιστοσελίδας της Ελληνικής Μετεωρολογικής Εταιρείας θα αναρτηθούν σε ηλεκτρονική μορφή τα πρακτικά των προηγούμενων συνεδρίων

2008

Το 9ο Συνέδριο Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας (COMECAP 2008) οργανώθηκε από κοινού από τον Τομέα Μετεωρολογίας – Κλιματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας του Α.Π.Θ. και την Ελληνική Μετεωρολογική Εταιρία (ΕΜΤΕ) στη Θεσσαλονίκη το Μάιο του 2008.

2006
το 8ο Συνέδριο Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας (COMECAP 2006) οργανώθηκε από το Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Μετεωρολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α.) σε συνεργασία με την Ελληνική Μετεωρολογική Εταιρεία (Ε.Μ.Τ.Ε.) στην Αθήνα το Μάιο του 2006.

2004
το 7ο Πανελλήνιο (Διεθνές) Συνέδριο Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας διοργανώθηκε από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Κύπρου και την ΕΜΤΕ
στη Λευκωσία το Σεπτέμβριο του 2004

2002
το 6o Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας, Φυσικής της
Ατμόσφαιρας οργανώθηκε απο το Εργαστήριο Μετεωρολογίας του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων και την Ελληνική Μετεωρολογική Εταιρεία στα Ιωάννινα το Σεπτέμβρη του 2002


Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού